wygibasy z językiem

Jako, że brakuje mi miejsca gdzie mogę sobie porobić notatki z poprawności językowej, tak pomyślałem, że kolejna zakładka będzie właśnie o tym - językowe wygibasy to nic innego jak zbiór - wyrazów/wyrażeń/stwierdzeń, które jakoś ciężko mi zapamiętać :D

RAZEM CZY ODDZIELNIE
 • w ogóle
 • na pewno
 • po południu
 • co dzień
 • co najmniej
 • co niektórzy 
 • w głąb
 • na razie
 • nad wyraz = wyjątkowo
 • z powrotem 
 • wszech czasów, ale wszechświat = wszech+rzeczownik - pisane łącznie
 • naprawdę
 • pośrodku 
 • zresztą 
 • naraz = nagle/niespodziewanie, ale na raz = na jeden raz
 • Choć jestem w Polsce, chciałbym być za granicą. Z zagranicą mam wiele wspólnego, lecz to jeszcze troszkę zbyt mało.
PRZYIMEK + rzeczownik /+liczebni /+przysłówke /+zaimek piszemy zawsze oddzielnie.
 • Jakby – wyraz wprowadzający porównanie, synonim „gdyby”. Przykład: „A jakby tak zmienić otoczenie?”.
  Jak by – sposób, w jaki coś zostało wykonane, zrobione. „Jak” jest tutaj zaimkiem. Przykład: „Nie wiem, jak by można ten problem rozwiązać”.
  Także – synonim „również”. Przykład: „Zabrałam mnóstwo książek, filmy także”.
  Tak że – synonim „więc”, „zatem”. Przykład: „Zabrałam książki i filmy, tak że miałam sporo do dźwigania”.
  Toby – „to” pełni funkcję spójnika (cząstkę „by” ze spójnikami piszemy łącznie). Przykład: „Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała”.
  To by – „to” pełni funkcję zaimka wskazującego. Przykład: „To by było bardzo pomocne”. //Źródło
 •  
PRZECINEK TU(!)
 • tyle że, chyba że, mimo że, zwłaszcza że - jednak nie zawsze przed "że" przy spójnikach złożonych przecinek stoi przed całością, czyli przed "..., tyle że".
Z KROPKĄ CZY BEZ?
 • dr, mgr zawsze pisane bez kropki, chyba że jest to forma odmieniona np. dopełniacz - kogo czego? doktora, wówczas napiszemy: Choć sam dr Kowalski o tym głośno mówił, nie zmienia to faktu, że nie ma dr. Kowalskiego :) 
 • Kropka kończy nam wypowiedź, a nawet nawias i cudzysłów. Koniec kropka! ;-) 
 MASŁO MAŚLANE - PLEONAZMY
 • dzisiaj, tego dnia - w dniu dzisiejszym

INNE POPRAWNE FORMY
 • wszem wobec - wszem i wobec //Źródło
 • iż ≠ że - iż należy do formy pisanej książkowej - a nie języka potocznego i mówionego// czy do wiadomości sms:)
 • odnośnie do czegoś - poprawna forma - odnośnie czegoś - kalka z rosyjskiego = błąd.
 • przekonujący i przekonywający - nic innego nie jest poprawne :P
 • w cudzysłowie tak jak w rowie :P
 • z rzędu - żadne tam pod rząd - kolejny rusycyzm w języku polskim :D
 • rządzić i żądać
 • w każdym razie // bądź co bądź - tylko te formy są poprawne - a w każdym bądź razie jest kontaminacją, czyli połączeniem tych dwóch poprawnych form, w wyniku mamy błędną formę..
 • wydaje się... - chociaż wydaje się, że często mówimy "wydaje się być" - a to już anglicyzm :P Czyli on wydaje się miły. - Przyznaję, że gdy miałbym wybrać tak z marszu poprawną formę wybrałbym On wydaje się być miły (, albo co gosze miłym).
 • samo dlatego, albo samo bo wystarczy, nie ma pokonieczności mówienia dlatego bo /dlatego ponieważ.
 • Mamy rok dwa tysiące piętnasty - a nie dwu tysięczny piętnasty - w języku polskim przy liczebnikach porządkowych - nimi są daty - odmieniają się tylko dziesiątki i jedności.
 •  23-letni, 20-wieczny, 10-krotny - tu nie potrzeba do liczebnika dodawać końcówke - każdy je powinien odczytać jak z automatu :) 10-cio letni.
 • tylny/tylna - nie ma takiego słowa jak tylni/tylnia - tylna noga naszego czworonoga jest zawsze tylna, a nie tylnia;-)
 • podać w wątpliwość, ale poddać próbie/pod rozwagę:)
 • półtor_- końcówka zależna od formy rzeczownika:) Półtorej godziny (ta godzina - r. żeński), półtora litra (ten litr - r. męski)
 • zwycięzcy, a po co tam z zmieniać na s? Jesteśmy zwycięzcą, a nie zwycięscą;-)

DUŻA I MAŁA LITERA
 • Wielką literą, albo od wielkiej litery - "z wielkiej litry" pozostawmy znowu Rosjanom :)
 •  Ci, Tobie, Ty - niby forma grzecznościowa, lecz za bardzo ją wykorzystujemy. Np. źle w tym wyrażeniu "dlaczego Ci ludzie..."
WYMIANA GŁOSEK NA GŁOSKI

R na RZ
 •  karać - karze
Z na Ż
 • kazać - każe

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dzięki za rozmowę :)